Menü Kapat

Apartman toplantı zamanı ve karar yeter sayısı nedir?

Yönetici toplantı zamanını, 15 gün önceden tüm kat maliklerinin bilgisi olacak şekilde tebliğ etmelidir.

Yönetici toplantı zamanını tebliğ ederken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanmaması durumunda, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtmelidir.

Apartman ilk toplantısı kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar veririlir.
Ancak ilk toplantıda yeter sayısı oluşmaması durumunda, ikinci toplantı ile birinci toplantı arası 7 günden az olamaz,en geç 15 gün içinde yapılması gereklidir.

İkinci toplantıda yeter sayısı ise salt çoğunluktur.