Menü Kapat

Hukuksal İşlemler

Apartman ve sitelerde kat maliklerinin birbirleriyle anlaşamadığı durumlarda, Medeni Kanun, Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Apartman ve sitelerde kat maliklerince yapılacak ek inşaat, dekorasyon ve daha kapsamlı işler öncesinde gerekli yasal araştırmaları yapmak, diğer kat maliklerinin haklarını korumak amacıyla işlerin hukuksal boyutlarını gerekli kuruluşlara danışmak.

Binalarda bulunan kat malikleri veya kiracıların aidatlarını ödememe durumunda, yasal işlemlerin başlatılması için temasta olduğumuz hukuk büroları ile tüm yasal işlemlerin başlatılmasını sağlamak.

Daimi yönetimin anlaşmalı olduğu hukuk büroları ile, apartman ve sitelerde oluşabilecek tüm hukuksal işlemlerin başlatılması ve takibi.

Site ve apartmanların ortak alanlarında çıkabilecek hukuki sorunlara, mevzuatlar çerçevesinde müdahale edilip, çözüm sağlanması.

Apartman ve site personeli ile ilgili, her hangi bir sorunun önceden çıkmasını önlemek için hukuki sözleşmelerin sağlanması.

Bina genel kurul toplantılarında alınan kararların, tüm mevzuatlara uymasının sağlamak.

Site ve binaların dışarıdan alacakları hizmetlerde, yapılacak sözleşmelerin hukuka uygunluğu incelenerek, sözleşmelerin yapılması.