Menü Kapat

Apartman yönetim planı

Yönetim planı bina ilk kurulurken yani kat irtifanın kurulması evresinde tapu dairesine verilmesi gereken belgeler arasındadır. KMK 12 inci maddede belirtilmiştir. Yönetim planı, arsa sahibi veya tapuda yazan paydaşlarının ilk genel kurul toplantı tutanağıdır. 

Bir nevi apartmanın veya sitelerin anayasasıdır. Yönetim planının zaman aşımı yoktur, ancak kat mülkiyetinin sona ermesi veya kat malikleri tarafından iptal edilmedikçe sona ermez. Yönetim planında yazan hiçbir madde Kat Mülkiyeti Kanununa aykırı olamaz ve o hususlar geçersiz konumdadır.

Yönetim planı ilk hazırlanırken oturumuna yönelik olup, kat maliklerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Tüm yönetim planın değişmesi veya ek madde konması için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu gereklidir. Ancak kat mülkiyeti kanunu 24 üncü maddesinde yazan bazı konularda oybirliği şartı aranmaktadır ve yönetim planında bununla ilgili maddeler beşte dört çoğunlukla değil, oybirliği şartı ile değişiklik yapılmalıdır. Kısacası örnek vermek gerekirse yönetim planı yıllık olağan toplantı zamanı, yönetici hakkındaki hususlar, evcil hayvan besleme, otopark dağılımı, dükkanların aidatlara katılması ve dükkan önlerinin kullanımları, mesken olarak kullanılan apartmanlarda iş yeri açmayla ilgili hükümler gibi daha bir çok maddeler vardır.

Özetlemek gerekirse; yönetim planı ilk hazırlanırken müteahhitler aynı kalıp yönetim planlarını hazırlayıp arsa sahiplerinin onayları ile tapuya bırakmaktadırlar, fakat zaman içerisinde bina veya sitelerde oturum başladığında çeşitli problemler çıkmaktadır. Onun için yönetim planı hazırlanırken çok dikkatli ve o binanın oturumuna tam hizmet edecek şekilde hazırlanmalıdır.