Menü Kapat

Bina toplantısında bir kişi, kaç kat malikine vekil olabilir?

Kat mülkiyeti kanunda, bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Kendi oy bağımsız bölümler bunun dışındadır.

Ancak kırk ve daha az sayıdaki binalarda, bir kişi en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

Burada bahsedilen oy sayısı kavramı, bina toplantısına katılanların değil, ana gayrimenkuldeki tüm oyların sayısıdır.