Menü Kapat

Aidatını ödemeyen kat malikinin taşınmazına ipotek konulabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu 22 inci maddesinde ortak giderlerin teminatı hakkındaki maddede denildiği üzere, kendisine düşen borçları ödemeyen kat malikinin taşınmazına, yönetici veya kat malikleri aidat borçları yüzüne ipotek koyma hakkı vardır.