Menü Kapat

Bina duvarlarına reklam için oybirliği şartı.

Binaların dış duvarlarına reklam verilmesinde hiç bir yasal engel yoktur. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45 inci maddesine göre bina dış duvarlarının reklam amacıyla kiralanması bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri kararla yapılabilmektedir.