Menü Kapat

Apartman dairesinde muayenehane, poliklinik açılabilir mi?

Oturduğumuz apartmanların kütüğünde, mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde,kesinlikle hastane, klinik, dispanser, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz.

Ayrıca binalardaki kat maliklerinin kendi aralarında yapacağı anlaşmalar ve sözleşmeler ilgili kanuna göre geçersizdir.

Ancak apartmanlarda dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler açılabilir.