Menü Kapat

Kiracının ödemediği aidatlardan, ev sahibi sorumlumudur?

Kat mülkiyeti Kanunu 20 inci maddesine göre, kiracı ile kat malikini müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor.

Kiracının ödemediği aidatlardan kat maliki (daire sahibi) aynen sorumlu oluyor.

Kat maliki ödediği ve zarara uğradığı aidatlar için kiracıya rücü etme hakkına sahiptir.