Menü Kapat

Kiracılar bina toplantısında, oy kullanabilir mi ?

Kiracılar apartman toplantısına katılabilirler, ancak oy kulanamazlar.

Ancak Kat Mülkiyeti Kanununda, 2007 yılında kmk 31. maddesine eklenen fıkra ile, vekaleten oy kullanma hakkı getirilmiştir.Kiracılar oy kullanabilmesi için kat malikinden alacakları vekaletname belgesi ile oy kullanabilirler. Bu vekaletname noterden olmasına gerek yoktur.

Diğer bir husus kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kira kontratında da toplantılara kiracı katılabilir açıklaması da eklenebilir. Ancak bu yaygın bir işleyiş sistemi değildir.